Wij geven het kasteel weer aanzien

Op dinsdagavond 16 organiseerde de stichting Landmark Kasteel Valckesteyn een informatieavond voor omwonenden van het kasteelterrein.

Door gastvrijheid van de gemeente kon de bijeenkomst plaatsvinden in het gemeentehuis van Albrandswaard.

De negen aanwezige buren lieten zich door voorzitter Hansch van der Velden informeren over de plannen van de stichting.

Van der Velden benadrukte dat het hier om ideeën ging die in zijn ogen nu rijp en serieus genoeg waren voor afstemming met betrokken instanties én de omwonenden, wier support de stichting erg belangrijk vindt.

Hij benadrukte ook dat de stichting eerst de plannen in goed overleg met betrokkenen wil finaliseren alvorens te starten met het financiële traject. ‘We willen donateurs en sponsoren alleen benaderen met plannen die daadwerkelijk uitvoerbaar zijn. We willen luchtfietserij voorkomen.’

De avond verliep in goede sfeer en werd afgesproken elkaar goed van ontwikkelingen op de hoogte te houden.

 


Copyright © 2013. Landmark Kasteel Valkesteyn All Rights Reserved.