Wij geven het kasteel weer aanzien

Literatuur

Als om de kwade geesten te verdrijven worden de klokken geluid. Ver draagt het sonore geluid over de polders om Geervliet.

Op de kerkweg gaat Dankart Hesselszoon achter de door zestien aan de Heren van Putten verwante  ridders… Lees verder

deel-03

Vragend afwachtend kijkt Romar, de grote dog, op naar Dankert Hesselszoon. Die zit roerloos voor zich uit te staren in een hoek van de kille, naar leer en olie ruikende wapenkamer; weggevlucht, alleen en treurig, achteloos zijn rozenkrans in handen… Lees verder

Aan het hoofd van de stoet rijdt de jonge, maar reeds machtige Graaf van Holland, Floris V. Evenals veel anderen heeft hij de droeve tijding ontvangen dat Nicolaas II, Heer van Putten is gestorven.

Terwijl ze bij de Poort aankomen,… Lees verder

 

De verdwenen tienden.

Een historisch prentenboek over de Heren van Putten in 39 delen.

April 1276

Het is stil aan het Hof van Putten. Gelach noch gepraat weerklinkt tegen de trotse muren van het slot. Er is niemand… Lees verder


Copyright © 2013. Landmark Kasteel Valkesteyn All Rights Reserved.