Wij geven het kasteel weer aanzien

Aan het hoofd van de stoet rijdt de jonge, maar reeds machtige Graaf van Holland, Floris V. Evenals veel anderen heeft hij de droeve tijding ontvangen dat Nicolaas II, Heer van Putten is gestorven.

Terwijl ze bij de Poort aankomen, bedenkt hij dat de opvolger, de klein Nicolaas, nog niet oud genoeg is om de Heerlijkheid te kunnen besturen. Misschien kan hij dat zolang op zich nemen? Het is belangrijk hier een goede bondgenoot te houden.

De wachter aan de poort weet niet goed raad met de hautaine, wegdwalende blik van de graaf. Natuurlijk, hij heeft het wapen herkend en kan de schare ruiters het Hof binnenrijden. Ze lijken zich niet te haasten, maar de meesten verlangen naar een dronk en iets eten.

Auteur: Aat van Hulst
Illustraties: Bob Kempers


Copyright © 2013. Landmark Kasteel Valkesteyn All Rights Reserved.