Wij geven het kasteel weer aanzien

Als om de kwade geesten te verdrijven worden de klokken geluid. Ver draagt het sonore geluid over de polders om Geervliet.

Op de kerkweg gaat Dankart Hesselszoon achter de door zestien aan de Heren van Putten verwante  ridders gedragen baar en geleidt het paard van Heer Nicolaas.

De mannen aan de kant van de weg hebben als teken van rouw de rand van hun hoed omlaag geslagen. Deemoedig buigen horigen hun hoofd als hun Heer voor het laatst voorbij gaat. Aan de andere kant ziet Dankert enkele burgers uit de stad. Straks, nadat de zielenmis voor hem is opgedragen, zal Heer Nicolaas worden bijgezet in het keldergraf.

Er branden honderden kaarsen in de kerk. Dankart beleeft alles als in een roes. De begrafenis is het laatste wat hij als schildknaap meemaakt; morgen gaat hij naar Portugaele.

 


Copyright © 2013. Landmark Kasteel Valkesteyn All Rights Reserved.