Wij geven het kasteel weer aanzien

 

De verdwenen tienden.

Een historisch prentenboek over de Heren van Putten in 39 delen.

April 1276

Het is stil aan het Hof van Putten. Gelach noch gepraat weerklinkt tegen de trotse muren van het slot. Er is niemand te bekennen dan alleen de poort- en torenwachter. Heel in de verte wordt de stilte verbroken.  Een stoet ruiters nadert; wie het zijn valt nog niet te zien. Toch is ook bij hen geen uitbundig rumoer te bespeuren. Rustig komen zij dichterbij en dan wordt duidelijk dat voorname edelen naar Geervliet zijn gekomen.

Auteur: Aat van Hulst
Illustraties: Bob Kempers


Copyright © 2013. Landmark Kasteel Valkesteyn All Rights Reserved.