Wij geven het kasteel weer aanzien

Saneren bodem Slot Valckesteyn niet nodig

Albrandswaard – Het is niet nodig de grond op de locatie waar ooit het kasteel Valckesteyn heeft gestaan te saneren. Dit blijkt uit het bodemonderzoek dat  bureau Tauw in opdracht van de gemeente Albrandswaard heeft uitgevoerd. Onlangs werden de resultaten van het onderzoek bekend.

Een van de belangrijkste conclusies uit het rapport is: “Er is geen sprake van ernstige bodemverontreiniging […]. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er volgens ons geen milieu hygiënische belemmeringen in de bodem aanwezig voor eventuele saneringswerkzaamheden op de onderzoek locatie”. Ook heeft het bedrijf vastgesteld dat er geen asbest in de grond is aangetroffen. Het bodemonderzoek heeft begin februari 2013 plaatsgevonden ter hoogte van het zogenaamde ‘kasteeleiland’ (ligging Slotvalkensteinsedijk/Slotsedijk).

 

Wethouder Mieke van Ginkel is blij met de uitkomsten van het bodemonderzoek:

“Er deden verschillende verhalen de ronde over mogelijke vervuiling van de grond. De gemeente heeft opdracht gegeven voor het bodemonderzoek om hier klaarheid in te brengen. Dit is goed nieuws voor de Stichting Landmark KasteelValckesteyn, die op de locatie een blijvende herinnering aan het ooit zo beroemde kasteel wil realiseren.

Hansch van der Velden

 

Voorzitter Hansch van der Velden van de Stichting Landmark deelt de blijdschap:

“We zijn blij dat de gemeente dit onderzoek heeft laten uitvoeren. Dit betekent concreet dat we verder kunnen gaan met onze plannen. Kasteel Valckesteyn heeft een belangrijke rol gespeeld in onze geschiedenis. Het eiland waarop het kasteel ooit gestaan heeft, is nu nog goed zichtbaar. Alleen de verwijzing naar het kasteel zelf ontbreekt nog. Wij spannen ons in om samen met vrijwilligers en met aanmoediging van de gemeente op de kasteellocatie een blijvende herinnering te realiseren.”


Copyright © 2013. Landmark Kasteel Valkesteyn All Rights Reserved.