Wij geven het kasteel weer aanzien

Gisteren is onder een klein groepje belangstellenden de start gemaakt voor de reconstructie van Kasteel Valckesteyn, men wil de contouren van  muren en de opbouw van de torens  weer zichtbaar maken. Na jaren van onderhandelen is toestemming verkregen om op de nog aanwezige fundering te mogen opmetselen. De torens worden waarschijnlijk 1/4 van hun oorspronkelijke hoogte.

Dit was op 1 april maar dit is ons streven en gaat uitgevoerd worden! Maar daar is meer tijd voor nodig en zijn veel instanties bij betrokken.

 


Copyright © 2013. Landmark Kasteel Valkesteyn All Rights Reserved.