Wij geven het kasteel weer aanzienIn januari 2012 is de Stichting Landmark Kasteel Valckesteyn opgericht. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door Hansch van der Velden (voorzitter), Plonie Rooimans (secretaris) en Adrie Kweekel (penningmeester). Alle drie hebben ze één grote droom. Dat is het zichtbaar maken van het kasteel Valckesteyn dat eeuwenlang als imposant bouwwerk met torens op drie hoeken en een uitkijktoren op de vierde hoek z’n stempel drukte op Poortugaal. Het kasteel Valckesteyn stond aan de kruising Slotsedijk en Slot Valkensteinsedijk. De plek waar het door de Heer van Putten rond 1310 gebouwde kasteel ooit zijn basis is nog steeds goed herkenbaar, onder meer doordat de slotgracht er nog ligt. Het kasteel is in1459 in handen gekomen van de heren van Putten. In het midden van de 16de eeuw werd het eigendom van de heren van Rhoon en Pendrecht. De laatste eigenaar was Pieter Johan Tyken, schout van Poortugaal. Tijken stierf in 1824. Zijn erfgenamen hebben het kasteel in de jaren 1826-1828 laten afbreken. De leden van de Stichting verdiepten zich in diverse mogelijkheden om het kasteel weer ‘zichtbaar’ te maken en lieten zich daarbij inspireren door sculpturen elders in Nederland, zoals de Uniastate in het Friese Bears en de Oude Delftse Poort in Rotterdam. De Stichting wil zich er hard voor maken om zo’n kunstwerk ook te realiseren voor Kasteel Valckesteyn. Daarvoor vraagt de stichting ook de steun en de support van inwoners.

Het gaat erom op de locatie een herinnering in de vorm van een landmark te realiseren. Bij voorkeur in de vorm van een kunstwerk dat de contouren van het voormalig kasteel laat zien. Daarnaast wil de stichting alles wat van het Kasteel nog bewaard is gebleven in kaart brengen met het doel de her en der verspreide vondsten in kaart te brengen en eventueel terug te brengen naar Poortugaal. Stichting Boor heeft bodemkundig onderzoek uitgevoerd en daarbij zijn diverse voorwerpen van onder meer aardewerk en glas. Het kasteel werd in 1826 vanwege gebrek aan een koper voor afbraak verkocht. Er was twee jaar nodig voor de sloop van gebouwen en muren. De stenen, de zogenaamde kloostermoppen, werden voor 1 gulden per honderd verkocht. Ook boeren in Rhoon en Poortugaal kochten stenen en bouwden er schuren en delen van boerderijen van. ,,Mogelijk zijn er inwoners die ons kunnen verhalen over de nieuwe bestemming van deze stenen. Ook daarin zijn wij geïnteresseerd’’, aldus Plonie. Kasteel Valckesteyn kent een interessante geschiedenis. Het historisch bouwwerk wordt in boekwerken omschreven als ‘het vermaarde en plezante slot’ of ‘Heerlijk Huis te Valckesteyn’ liggende in zijn mooie grachten, met een groot voorplein, tuinen en vruchtrijke boomgaarden, groot vier gemeten, met het recht van zwanendrift (het houden zwanen, in die tijd alleen voorbehouden aan de zeer welgestelden), visserij en duivenvlucht (recht tot houden van duiven).

Stichting wil graag in contact komen met mensen die mee willen helpen om het Kasteel Valckesteyn een zichtbare plek te geven in Poortugaal. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via e-mail: Plonie5@xs4all.nl.

 


Copyright © 2013. Landmark Kasteel Valkesteyn All Rights Reserved.