Wij geven het kasteel weer aanzien

  

Op kaartmateriaal van de Dienst der Militaire Verkenningen uit ca 1850 staat het kasteelterrein aangegeven als een min of meer vierkante waterpartij met in het midden eveneens vierkant eilandje.

Het eiland is groen ingekleurd, wat suggereert dat er toen mogelijk al geen resten van het kasteel meer boven het maaiveld aanwezig waren.

In 1927 wordt uiteindelijk ook de gracht gedempt met grond dat afkomstig is van het Kasteelterrein

Bron kaarten: watwaswaar.nl.

 


Copyright © 2013. Landmark Kasteel Valkesteyn All Rights Reserved.